Rekrutacje

ZARZĄDZENIE  Nr 428/2024

WÓJTA GMINY STARA KORNICA

z dnia 22 stycznia 2024 r.

 

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania  rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach              podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Kornica

 

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1

 Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów  na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Kornica:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

05.02.2024 – 01.03.2024

29.04.2024 – 17.05.2024

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

 

04.03.2024 - 08.03.2024

20.05.2024 – 24.05.2024

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

do 08.03.2024

do 07.06.2024

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia   w postaci pisemnego oświadczenia

 

11.03.2024 – 15.03.2024

10.06.2024 – 12.06.2024

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

do 28.03.2024

do 21.06.2024

 

§ 2

 Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów  na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Kornica:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

05.02.2024 – 01.03.2024

29.04.2024 – 17.05.2024

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

04.03.2024 - 08.03.2024

20.05.2024 – 24.05.2024

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

do 08.03.2024

do 07.06.2024

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

11.03.2024 – 15.03.2024

10.06.2024 – 12.06.2024

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

do 28.03.2024

do 21.06.2024

 § 3

             Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Kornica.

§ 4

             Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Wójt Gminy Stara Kornica

 /-/ Kazimierz Hawryluk

Powrót na początek strony