Wnioski formalne do studium

Drodzy Mieszkańcy Gminy Stara Kornica!

Zgodnie z obwieszczeniem od 7 października do 10 listopada 2020 r. osoby zainteresowane mogą składać do Wójta Gminy Stara Kornica wnioski formalne do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski do studium należy składać w formie papierowej do Wójta Gminy Stara Kornica, 08-205 Stara Kornica 191 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – przesłane na adres: przetargi@kornica.org lub na adres skrytki Urzędu Gminy Stara Kornica na ePUAP: /8jv9fc7e31/SkrytkaESP

Przykładowy formularz wniosku jest dostępny poniżej.

Informujemy również o wydłużeniu terminu wypełnienia ankiety on-line.

Ankieta jest dostępna pod adresem: https://kmap.pl do 10 listopada 2020 r.

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony