Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk zaprasza wszystkich mieszkańców na konferencję internetową dotyczącą nowego dokumentu planistycznego gminy – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Z powodu ograniczeń pandemicznych spotkanie konsultacyjne odbędzie się na platformie Microsoft Teams. Początek o godzinie 16:30poniedziałek, 12 kwietnia.

Link do spotkania: Dołącz do spotkania

W procesie tworzenia gminnych dokumentów strategicznych bardzo ważny jest udział mieszkańców.

Państwa zaangażowanie jest ważne, gdyż rozwiązania ustalone w tym dokumencie będą wiążące dla wszystkich, a wypracowane rozwiązania, przez kolejne lata, będą miały wpływ na działania podejmowane na terenie gminy.

Zapraszam do udziału w spotkaniu!

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/Kazimierz Hawryluk

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony