Podjęte działania na rzecz uchodźców z Ukrainy

Wójt Gminy Stara Kornica informuje mieszkańców o podjętych działaniach na rzecz uchodźców z Ukrainy:

 1. Uruchomienie ośrodka w budynku po byłej szkole w Koszelówce:
  • odświeżenie ścian, drobne naprawy w budynku,
  • przygotowanie łazienki (prysznice, wymiana sanitariatów),
  • przygotowanie kuchni,
  • wyposażenie budynku w sprzęt (lodówka, pralka, meble, kuchenka),
  • zakup nowych łóżek oraz bielizny pościelowej.
 1. Zakwaterowanie uchodźców w ośrodku w Koszelówce:
  • 11 marca br. po raz pierwszy w ośrodku zakwaterowano 16 osób,
  • uchodźcy mają zapewnione wyżywienie, środki czystości, transport do urzędów, placówek medycznych itp.
 1. Organizacja zbiórki darów (GOK):
  • zbiórka żywności o przedłużonym okresie trwałości,
  • zbiórka środków czystości i kosmetyków, pieluch,
  • zbiórka pościeli, koców itp.
 1. Na terenie Gminy zgłoszono zakwaterowanie 46 uchodźców w domach prywatnych;
 2. Wszyscy uchodźcy mogą liczyć na pomoc pracowników Urzędu i GOPS-u, szczególnie w uzyskaniu informacji o przysługujących im prawach, w wypełnianiu dokumentów, składaniu wniosków np. o 500+ itp.
 3. Dzieci z Ukrainy korzystają z nauki w szkołach miejscowych; na dzień dzisiejszy do szkół i przedszkoli uczęszcza 15 dzieci;
 4. Uchodźcy mogą ubiegać się o świadczenie jednorazowe 300zł w GOPS;
 5. Mieszkańcy Gminy, którzy zakwaterowali uchodźców w swoich domach mogą liczyć na zwrot poniesionych kosztów po 40zł dziennie na 1 osobę;

W tym miejscu, Wójt Gminy Stara Kornica ponownie dziękuje mieszkańcom za zaangażowanie w pomoc dla uchodźców z Ukrainy oraz zrozumienie ich potrzeb.

W sposób szczególny podziękowania kieruję do darczyńców – dorosłych mieszkańców Gminy oraz uczniów z naszych szkół, sołtysom, Ochotniczym Strażom Pożarnym oraz Kołom Gospodyń Wiejskich.           

Dziękuję i proszę o dalsze wsparcie w każdej możliwej formie.

Wójt Gminy Stara Kornica,
/-/Kazimierz Hawryluk

 

Powrót na początek strony