STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY STARA KORNICA

Stanowiska kierownicze: Nr telefonu
Wójt Gminy Stara Kornica Beata Jerzman 83 358 78 22
Zastępca Wójta Gminy Stara Kornica

Marta Kilisińska

m.kilisinska@kornica.org

83 359 10 37

Skarbnik Gminy Małgorzata Patralska 83 359 10 33
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Aneta Chromiec 83 359 10 30
Samodzielne stanowiska urzędnicze: Nr telefonu
Sekretariat 83 358 78 22
Stanowisko ds. księgowości budżetowej Iwona Tymicka 83 359 10 32
Stanowisko ds. księgowości budżetowej Milena Żych 83 359 10 31
Stanowisko ds. płac Elżbieta Pomagruk 83 359 10 32
Stanowisko ds. kasy Katarzyna Golwiej 83 359 10 34
Stanowisko ds. dróg Iwona Pietruczuk 83 359 10 26
Stanowisko ds. ochrony środowiska  Adriana Pietruczuk 83 359 10 24
Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr Justyna Iwaniuk- Michalik 83 359 10 28
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Katarzyna Szylar
Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Kamila Tymicka 83 359 10 30
Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi Kamila Olędzka 83 359 10 40
Stanowisko ds. rolnictwa Joanna Stefanowicz 83 359 10 40
Stanowisko ds. księgowości podatkowej Klaudia Kudź-Łęczycka 83 359 10 23
Stanowisko ds. archiwum i obsługi biura rady Magdalena Weśniuk 83 358 78 22
Inne:
Pomoc administracyjna
Sprzątaczka 
Konserwator
Konserwator hydroforni 
Hydraulik - spawacz
Kierowca samochodu asenizacyjnego
Kierowca - konserwator OSP
Inspektor Ochrony Danych

e-mail iod@data-partners.pl

Zuzanna Gojska

 

Powrót na początek strony