STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY STARA KORNICA

Stanowiska kierownicze:
Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk  
Zastępca Wójta Gminy Stara Kornica Łukasz Wiesner
Skarbnik Gminy Małgorzata Patralska
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Aneta Chromiec
Samodzielne stanowiska urzędnicze:
Stanowisko ds. księgowości budżetowej Iwona Tymicka, Milena Żych
Stanowisko ds. płac Elżbieta Pomagruk
Stanowisko ds. kasy Katarzyna Golwiej
Stanowisko ds. dróg Iwona Pietruczuk
Stanowisko ds. archiwum i obsługi biura rady  Marzena Gromysz
Stanowisko ds. ochrony środowiska  Adriana Pietruczuk
Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr Justyna Iwaniuk- Michalik
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Katarzyna Szylar
Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Kamila Tymicka
Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi Kamila Olędzka
Stanowisko ds. rolnictwa Joanna Stefanowicz
Stanowisko ds. księgowości podatkowej Klaudia Kudź-Łęczycka
Stanowisko ds. administracji i promocji Martyna Tymoszuk
Inne:
Pomoc administracyjna
Sprzątaczka 
Konserwator
Konserwator hydroforni 
Hydraulik - spawacz
Kierowca samochodu asenizacyjnego
Kierowca - konserwator OSP
Inspektor Ochrony Danych

e-mail iod@kpl.net.pl

Tomasz Świostek

Powrót na początek strony